image Ájurvéda je považována za nejstarší léčebný systém na světě, často se nazývá „matkou všech léčebných systémů“. Přeloženo ze sanskrtu znamená “věda o životě a dlouhověkosti”. První písemné zmínky pochází ze starobylé Indie a jsou přes 5 000 let staré. Většina dnes v západním světě známých přírodních léčebných systémů má své kořeny právě v ájurvédě. Jak již v jiné části svého psaní zmiňuji, ájurvéda není léčitelstvím, nýbrž představuje medicínu v moderním slova smyslu, která se ve světě studuje na lékařských fakultách a praktikuje v nemocnicích.

Ájurvéda stojí na pevném filozofickém základě a poskytuje komplexní teorii o člověku a zdraví, stejně i holistickou metodologii léčení a transformaci vědomí.  Ájurvéda definuje život jako spojení těla, mysli a ducha, jenž je součástí Kosmického vědomí a zahrnuje veškeré stvoření. Nabízí hluboké porozumění jedinečnosti každého člověka, jejím cílem je uzdravování, udržování kvality života a dosažení dlouhověkosti.

Ájurvédský přístup k léčbě začíná tím, že si uvědomuje souvislost a propojenost těla, mysli a ducha, přičemž každý z těchto aspektů může zdraví podpořit či podkopat. Ájurvéda definuje zdraví nejen jako nepřítomnost nemoci, ale také jako stav dokonalé rovnováhy těla, smyslů, mysli a vědomí. Znamená to jasné vnímání a myšlení, štěstí, radost, klid a lásku. Vnitřní stav zdraví se odráží v pocitu pohody. Ten je z praktického hlediska nejdůležitějším aspektem harmonie … Zde vidíte, že pohled ájurvédy na zdraví se velice liší od moderní medicíny.

Ájurvéda zahrnuje veškerá spektra života, přesahuje do mnohých oblastí a disciplín a velký důraz klade i na prevenci, neboť moudrý je ten, kdo nemocem předchází…

Ájurvéda je praktickým systémem, který zdůrazňuje individualitu každého z nás, každý má vlastní tělesnou i psychickou konstituci, tu je nutno znát a zohlednit při vlastním žití i léčení, neboť co je pro jednoho lékem, může být pro jiného jedem. Její léčebné i preventivní přístupy stojí na třech základech – áhára (výživa), vihára (životní styl, denní návyky) a manas (mysl). V rámci léčby platí pravidlo 10:1 … je potřeba trpělivosti a k navrácení se k rovnováze vynaložit alespoň desetinu času ve srovnání s délkou onemocnění.

Výživa

Zažívání představuje klíčový koncept, nejde jen o výběr potravin, ale i o sílu trávicího ohně, agni, jeho schopnost kompletně strávit potravu, přeměnit ji na živiny a energii, správně vylučovat odpady, aniž by se tvořily toxiny, v ájurvédě známé pod termínem áma. V ájurvédě řešíme nejen, co jíst, ale také kdy jíst a jak jíst, aby nedocházelo k oslabování zažívací síly, neboť dobře fungující trávení je předpokladem zdraví. Ájurvédská kuchyně je úžasná mimo jiné v tom, že používá mnoho koření (nejen za účelem dochucení, ale jako lék), které zlepšuje stravitelnost a podporuje trávení.

Životní styl, denní návyky

Opět ve vztahu k individuální konstituci přináší ájurvéda každému doporučení, jak se v průběhu dne či ročních cyklů chovat tak, abychom si udrželi harmonii a zdraví. Sami víte, že někomu dělá dobře teplo, jinému chlad, někdo potřebuje ráno snídat, jinému snídaně uškodí.  Někdo z nás rád brzy vstává, jiný si pospí, někdo sportuje, aniž by tušil, že mu nadměrný pohyb nedělá dobře, jiný zase nečinně polehává, ačkoli by se měl pohybovat … i zde nabízí ájurvéda mnoho rad, a to  s ohledem na individuální konstituci.

Manas

Ájurvéda nabízí řešení i pro problémy psychického a duševního rázu, ono mnohdy i fyzické nemoci začínají právě na úrovni mysli. Zde používáme rozhovor, jógové praktiky, ale také - za účelem zharmonizování nervové soustavy - všelijaké techniky – např. olejové masáže (abhyanga), olejové techniky jako např. širodhara (aplikace teplého oleje na čelo), nasya či netra basti nebo velmi účinnou techniku - marma terapii (ošetření energetických bodů na těle, které výborně odstraňuje zejména citová traumata). Účelem těchto technik je přivést tělo a mysl do stavu rovnováhy, rovněž pomoci pacientovi pomoci porozumět svému žití a tomu, proč onemocnění přišlo, neboť nemoc je v ájurvédě důležitým sdělením, které přichází, aby nám řeklo, že je v životě potřeba něco změnit.

Závěrem bych ráda vyzdvihla, že ačkoli i v ájurvédě existují nemoci, které se označují za nevyléčitelné, přesto je vždy pro člověka prospěšné vynaložit úsilí směrem k rovnováze, vždy je možné nějakým způsobem zkvalitnit život každého člověka.


 
TOPlist