Světová zdravotnická organizace (WHO) již v roce 1978 uznala roli tradičních, tzv. alternativních a komplementárních systémů medicín ve zdravotnictví s potřebou je podporovat pod sloganem „Zdraví pro všechny“. Tradiční medicínu definuje následovně: tradiční medicínou jsou vědomosti, postupy a praktiky holistického zdravotního systému, uznaného a přijatého pro jeho roli v udržování zdraví a léčení nemocí. Je založena na původních teoriích, přesvědčeních a zkušenostech, které se předávají z generace na generaci.

Ájurvédu WHO uznává za tradiční medicínu Indie, holistickou lékařskou vědu, která je praktikována a používána po staletí v Indii a v posledních desetiletích se stává globální díky její kvalitativní síle, zásadním elementům zdraví a důležitým přístupům pro stálé fungování v životě.

Po tisíciletí platilo, že medicína a filozofie spolu úzce souvisí, moderní „naše“ medicína, též nazývaná „vědecká“, se však od tohoto předpokladu velice vzdálila, dokonce díky rychlému a revolučnímu pokroku v technologiích se objevil požadavek, aby účinnost všech jejích postupů, diagnostických, laboratorních i terapeutických metod byla podložena jasnými důkazy. Prokázat účinnost těchto postupů je v současné medicíně tak zásadní, že vzniká medicína nového typu, která se nazývá „medicína založená na důkazech.“ Organismus vnímá materialisticky, jeho jednotlivé části léčí odděleně, mnohdy bez hledání souvislostí a jejich pochopení. I proto je léčba chronických nemocí a psychických poruch neúspěšná. Náklady na léčení neustále stoupají, ale lidé se necítí být více zdraví. Analýzy ukazují, že čím více prostředků vynakládá společnost na zdravotní péči, tím nemocnější se cítí její občané. Tisíce let, dávno předtím, než západní věda objevila zákony kvantové fyziky, Asiaté uznávali energii jakožto hlavní faktor přispívající ke zdraví a duševní pohodě.  Velice pomalu, ale na základě jasných výsledků výzkumů, vědci připouští, že se úloha genetiky přeceňovala a přeceňuje, že hlavní roli v našem zdraví hraje prostředí. Rovněž se již ví, že atom není nejmenší částicí ve vesmíru, a že atomy vyzařují "zvláštní" energii, že energie a hmota jedno a totéž jsou. Fyzikové již upustili od své víry v newtonovský materiální vesmír, protože si uvědomili, že vesmír není složen z hmoty zavěšené v prázdném prostoru, nýbrž že jej tvoří energie. Tohle vše má nedozírné následky, o čemž se můžete dočíst v různé literatuře. Bohužel ve školách se dosud stále vyučují zastaralé názory a to platí i v medicíně.  

O to více mě mrzí současný postoj české společnosti (politiků, lékařů aj.), kteří ájurvédu (a stejně tak tradiční čínskou medicínu), aniž by si cokoli prostudovali,  řadí na úroveň léčitelství a neuznávají ji jako moudrý celostní medicínský systém, který má lidem hodně co nabídnout.

 TOPlist