V rámci své desetileté praxe jsem se naučila mnoha technikám, které v současné době doplňují mé masáže dle individuálních potřeb každého z klientů.

Mezi tyto techniky patří např. reflexní terapie dle Jiřího Janči, baňkování, Breussova masáž a dornova metoda, odstranění trigger points/spoušťových bodů, kineziotejping aj.

Stručně ke každé z technik:

 REFLEXNÍ TERAPIE

Oblíbená metoda alternativní medicíny, která využívá skutečnosti, že všechny orgány nebo části těla mají své reflexní místo (reflexní plošku) (zejména) na chodidle. Reflexní terapie vychází z tak přirozeného jevu, jakým byla v minulosti bosá chůze. Tím, že člověk kdysi chodil bosý, měl dostatek stimulace na tzv. reflexní plošky, a tím si zabezpečoval dostatek energie pro látkovou výměnu, která je na tom závislá. U nás začal jako první pracovat s reflexní terapií evropsky proslulý terapeut alternativní medicíny Ing. Jiří Janča, CSc.

Reflexní terapie pomáhá řešit akutní i chronické problémy, lze ji využít jako doplněk jiné léčby nebo k urychlení rekonvalescence.

Rozeznáváme dvě základní možnosti využití reflexní terapie, a to reflexní diagnostika a vlastní reflexní terapie.

REFLEXNÍ DIAGNOSTIKA

Informace, které pomocí ní získáme, mají úplně jinou povahu nežli diagnóza oficiální medicíny. Můžeme je definovat jako vyjádření kondice orgánů nebo částí těla. Citlivost reflexní plošky se okamžitě zvýší, když je menší tok životní energie orgánem. Nesmíme se nechat znejistit skutečností, že jen málokdy korespondují zjištěné reakce s projevy nemoci.

REFLEXNÍ TERAPIE

Je vlastní organizované působení na reflexní plošky oslabené či podrážděné.

Reflexní terapie má jedinou skutečnou kontraindikaci - neměla by se provádět člověku, který má transplantován životně důležitý orgán (např. srdce, plíce, ledvinu). Zlepšuje totiž imunitu a lidé po transplantaci naopak užívají léky na potlačení imunity, aby nový orgán nebyl jejich organismem odmítnut. Také nikdy nemačkáme abnormality a nemocné tkáně (plísně, ekzémy, křečové žíly apod.). Nezáleží ani tak na druhu poškození jako na místě, kde se to poškození na chodidle nachází. Vypovídá to o potížích v příslušné části těla. Na pomoc jim přicházíme masáží okolních tkání. U těhotných se vyhýbáme mačkání pohlavní sféry (oblast paty), naopak je žádoucí mačkat látkovou výměnu a páteř.

BAŇKOVÁNÍ VAKUOVÝMI BAŇKAMI

Terapie pomocí baňkování je jedinečná tím, že jako málokterá metoda docílí tak intenzivního prokrvení masírované tkáně.

Baňkování je jedna z mála masážních metod, která je doporučena i při nemoci.

Uvolňuje lymfatický systém, čímž pomáhá při detoxikaci a zvýšení obranyschopnosti organismu. Účinek baňky lze zesílit tím, že je přikládáme na speciální místa, jako jsou aktivní akupunkturní body. V případě zarudnutí či modrání pokožky (kola po baňkách) dochází k aktivnímu čištění, zapojuje se lymfatický systém, tělo odvádí lymfatickými drenážemi  ven veškeré únavné a toxické látky, je tedy velmi důležité zvýšit pitný režim. Zamodralá kola se na kůži postupně ztrácí, doba je různá, od 3 do 10 dnů. 

Baňkování nelze aplikovat na tělo s výrazným ochlupením (baňky by nedržely), na jizvy v počátečním stádiu hojení, na křečové žíly a vystouplá znaménka. Baňkování není vhodné, pokud trpíte trombózami, gangrénami – hrozí toxémie, u aneurysma (výduť) v oblasti ošetřované končetiny, u akutní otevřené rány, lokální hnisavé infekce, u otoků způsobených srdeční nedostatečností, při nádorovém onemocnění.  

BREUSSOVA MASÁŽ MEZIOBRATLOVÝCH PLOTÉNEK

Jedná se o jemnou energeticko-manuální masáž zad v oblasti páteře, kdy speciálními masážními hmaty za použití třezalkového oleje se docílí nabobtnání meziobratlových plotének a uvolnění nervů, které v páteřní oblasti vycházejí do celého těla.

V některých (ojedinělých) případech je možné bezbolestné navrácení vychýlených meziobratlových plotének hrudních nebo bederních.

Podle Rudolfa Breusse, od něhož masáž pochází,  neexistují žádné opotřebované ploténky, s nimi již dle mnohých lékařů nelze nic udělat, ale pouze „zdegenerované“, které se touto masáží znovu úspěšně regenerují.

Lze ji použít např.  k psychickému uvolnění, k uvolnění fyzických a energetických bloků, ke zmírnění svalové dysbalance, k  uvolnění a regeneraci meziobratlových plotének či jako prevenci onemocnění páteře. Je vhodná i u starších osob, dokonce i při prokázané osteoporóze.

Jelikož jde o masáž velmi jemnou, nejsou známy žádné kontraindikace.

DORNOVA METODA

Jedná se o manuální terapii, pomocí které se klouby a obratle vrací do správné polohy. Děje se tak dynamicky za aktivní účasti klienta, tedy přirozeným a volným pohybem. Tento pohyb má podstatný význam, jelikož se jím obchází svalová ochrana, což nám umožní obratle či kloub jemným tlakem vrátit do správné polohy. Navíc tlakem palce na páteř se mohou uvolnit i blokády ve tkáních či energetické bloky.

Tato metoda vyrovnává celkovou statiku a zaměřuje se prakticky na všechny zdravotní potíže s páteří. Prvotní příčinu hledá v nerovnosti končetin, která je způsobena posunem v kyčelním kloubu. Postupně se srovnává obratel po obratli celá páteř. Obratle v nesprávné poloze totiž mj. utlačují nerv, jenž sbírá a dodává informace z orgánů v těle a tyto orgány zjednodušeně řečeno dostávají neúplnou informaci a posléze nás „zlobí“.

Dornova metoda je doplněna tzv. Breussovou masáží třezalkovým olejem, což je jediný kontaktní olej pro tuto metodu. Tato masáž jemně a šetrně ošetří obratle a meziobratlové ploténky.

Dornova metoda není vhodná pro osoby trpící pokročilou osteoporózou, artrózou 3. a 4. stupně, u Bechtěrevovy nemoci a revmatoidní artritidě (zde jsou určitá omezení), při nádorovém onemocnění a akutních zánětech.

MANUÁLNÍ TERAPIE a ANATOMICKÁ MASÁŽ

Jejím hlavním cílem je uvolnit napětí ve svalech, které brání optimálnímu pohybu při cvičení a tím brání vzniku spirální stabilizace. Manuální terapie odstraňuje bolesti, pohybové bloky a deformované držení těla způsobené bolesti a takto se vyrovnáním postavy vytvoří základní předpoklad pro zahájení cvičení SM systému. Techniky manuální terapie je samozřejmě možné  použít i u klientů, kteří cvičit nechtějí.

Při manuální terapii se na měkké tkáně používají cílené anatomické masáže, které uvolní napjatá vlákna ve svalech a facilitují oslabená svalová vlákna. Manuální protažení svalů masáží obnovuje původní délku svalu. Také se masáží zlepší výživa – prokrvení svalů.

Na páteř a klouby se používá manuální trakce (protažení) a mobilizace (zvýšení pohyblivosti), což vede ke snížení tlaku na struktury páteře (meziobratlové ploténky a klouby), na kloubní chrupavky, ke zvýšení pohyblivosti v kloubech …

Manuální terapie má rovněž pozitivní vliv na nervové struktury (úžinové syndromy, průběh nervu napjatým svalem, protažení nervu a tlak na nerv, který probíhá mezi svaly o různém napětí) a napomáhá k vyrovnanému osovému držení celého těla.

TRIGGER POINTS

Pohyb by nám měl přinášet radost. Správně by měl být pro každého bezbolestný. Zdravé svaly jsou měkké na dotek, snadno přes ně můžeme nahmatat i hlouběji uložené struktury, nejsou citlivé na omak, nebolí. Někdy však máme pohybu příliš mnoho, jindy zase žalostně málo. Pak ve svalové tkáni může dojít k omezení elasicity jednoho či více jejich pruhů, což má za následek "ztuhnutí" tkáně. Na postiženém pásu v důsledku toho najdeme tzv. spoušťový bod neboli trigger point. Jedná se o ztuhlé místo vyznačující se zvýšeným napětím. Jakmile dojde ke ztuhnutí svaloviny a vytvoření spoušťového bodu, příslušný sval se stáhne. Na dotek se jeví tvrdý a kompaktní, ztrácí elasticitu a poddajnost. Zůstane-li stažený, postupem času může dojít ke zhoršení jeho prokrvení, což vede k přeměně části vláken na vazivo a ke ztrátě pružnosti.

Spoušťové body většinou začínají mechanickým poškozením (úrazem jako např. zlomenina, vymknutí, vykloubení, nečekané špatné našlápnutí, spaním v nesprávné poloze ...) nebo přetížením (nadužíváním svalu).

Tyto body bývají zdrojem bolesti, ochablosti, omezení pohybu a dalších potíží. Velice ošidná je skutečnost, že problémy způsobené těmito body se často neprojevují v místě postiženého svalového snopce, nýbrž úplně jinde. Jakmile se vytvoří spoušťový bod a nedojde k jeho ošetření a odstranění, dostaví se řetězový kompenzační efekt - aby se nahradila funkce ochablého svalu, jiný sval se musí napnout a pracovat za něj, tudíž se časem spoušťové body vytvoří i na něm, a takto se reakce šíří napříč celým myofasciálním systémem.

Mnoho z nás zná stavy, kdy bolest brání ve vykonávání běžných pohybů, rentgen nic neprokázal a lékař příčinu rovněž nezjistil. Špatně spíte a cítíte nepohodlí, bolest se šíří jinam, rehabilitace má jen malý nebo jen krátkodobý efekt ... lékař stále tvrdí, že vyšetření neukazují na žádný výrazný problém ... objednáte se na hloubkovou masáž, ta ale přinese pouze dočasnou úlevu ... Možná že nikdo z odborníků nezkontrolovat stav vašich svalů, nikdo se nezabýval zatuhlinami a nikdo se nepokusil vyhmatat a odstranit spoušťové body.

Jak spoušťové body ošetřit? Nejprve je potřeba spoušťový bod lokalizovat, což činíme tzv. palpací, tj. pohmatovým vyšetřením pomocí prstů. Spoušťové body se následně odstraňují několika způsoby, přičemž maséři používají manuální tlak, lze i v kombinaci s teplem, ledem či PIR technikou.

Myofasciální (měkké) techniky

Zdrojem bolesti v pohybovém aparátu můžou být strukturální poruchy (např. artróza, zánětlivá onemocnění kostí a kloubů) nebo funkční poruchy, kterými rozumíme např. hyperalgetické (bolestivé) zóny kůže a podkoží, poruchy fascií (vazivových povázek svalů) či spoušťové body ve svalech.

Funkční poruchy mohou vznikat např. jako následek kloubní blokády nebo v důsledku jednostranného či dlouhodobého nevhodného zatěžování (jako je třeba nevhodná poloha při práci).

Zatímco strukturální poruchy jsou většinou nevratné a cílem terapie jsou tedy spíše taková opatření, aby se stav dále nezhoršoval, dají se poruchy funkce pohybového aparátu cíleně ovlivňovat a odstraňovat. Jednou z možností terapie jsou právě myofasciální techniky.

Myofasciální techniky nebo také techniky měkkých tkání věnují pozornost všem měkkým tkáním, tj. nejenom svalům, ale i kůži, podkoží a fasciím. Reflexní změny (funkční poruchy) v těchto povrchovějších vrstvách měkkých tkání není klasická olejová masáž většinou schopna cíleně ovlivnit, jelikož jedině ošetřením nasucho je možné ošetřit jednotlivé vrstvy zvlášť. Terapie uvolňuje a relaxuje ztažené svaly, zvýší cirkulaci krve, žilní a lymfatický tok a stimuluje reflex protažení fasciálních tkání, které vytvářejí formu svalům a orgánům v těle, a tím předurčují jejich funkci. Hlavním cílem myofasciálních technik však není jen uvolnění a relaxace ztuhlých tkání, ale hlavně uspořádání napětí v měkkých tkáních takovým způsobem, aby již nadále nedocházelo k tuhnutí a přetěžování těchto bolestivých částí těla.

Kineziotejping

Funkční tejping, moderní účinná metoda aplikace pružných náplastí na tělo,  vychází z všeobecně uznávaného názoru, že  k udržení zdraví i k jeho znovunastolení je důležitý pohyb a svalová aktivita.  Svaly však nejsou důležité pouze pro samotný pohyb, ale také pro krevní a lymfatický oběh nebo udržení tělesné teploty. Tejpy umožňují uvolnění stažených svalů nebo naopak stimulaci oslabených. Slouží např. i k uvolnění stažených jizev.

Tejpovací páska zhruba odpovídá svou elasticitou a vahou lidské kůži. Díky tomu dochází k vytváření efektu oživování kůže přes její povrch. Po jakémkoliv traumatu totiž ve tkáních lidského těla probíhá zánětlivá reakce. Vzniká lokální otok, který způsobuje nárůst tlaku. Právě kvůli zvýšenému tlaku je narušen krevní oběh a zpomalen tok lymfy, což aktivuje receptory bolesti. Tejpování způsobuje okamžité pominutí tlaku, díky čemuž je krevní a lymfatický oběh znovu obnoven. Také pociťovaná bolest rychle mizí.

Kouzlo tejpu tedy spočívá zejména v materiálu, ze kterého je vyroben. Tuto elastickou pásku je možné nejen natáhnout, ale následně také vrátit do původního rozměru. Navíc nedráždí pokožku, nevyvolává přecitlivělost a je vodostálá – její aplikace tedy nebrání běžné denní hygieně, plavání ani provozování různých sportovních činností.

Využití tejpů je skutečně pestré. Od doléčování úrazů či redukování zánětů přes řešení městnání tekutin, jakými mohou být edémy nebo modřiny, korekci vadného držení těla, ošetřování poškození způsobených přetížením, jako je na příklad tenisový loket, syndrom karpálního tunelu až po neuro-reflexivní ovlivňování při bolestech hlavy. Správným používáním technik tejpů tak můžete nejen ulevit svalům od napětí, stabilizovat klouby, podpořit vazy a šlachy, snížit otok či urychlit hojení, ale i zmírnit nebo zcela odstranit bolest.

Kontraindikace:

  • onkologická onemocnění, maligní melanom kůže
  • dermatitida
  • hluboká žilní  trombóza
  • alergické reakce na náplasťové materiály
  • místo křečových žil, velkých mateřských znamének, otevřených ran

 


 

 


TOPlist