Individuální léčba a prevence bolestí zad pro všechny věkové kategorie.

 

Název „SM-systém“ je zkratka dvou slov  STABILNÍ = PEVNÉ a MOBILNÍ = POHYBLIVÉ.

 Spirální stabilizace je systematická péče o páteř a pohybový aparát, je to cesta, jak aktivním cvičením efektivně odstranit bolesti zad, deformity páteře a přetížení velkých kloubů.

Vycházíme z předpokladu, že hlavní příčinnou bolestí zad je porucha spirální stabilizace (SpS) páteře.

Toto tvrzení bylo ověřeno za posledních 18 let na souboru 5000 pacientů trpících bolestí páteře v oblasti bederní, krční i hrudní. Zkušenost je taková, že téměř u každého pacienta, který se chce aktivně na své léčbě podílet, lze pravidelným cvičením porušenou spirální stabilizaci páteře obnovit a najít cestu, jak žít bezbolestně.

Základem metody je SPIRÁLNÍ STABILIZACE PÁTEŘE, která pohybem paže aktivuje šikmé břišní svaly a protahuje páteř směrem vzhůru. To umožňuje léčbu, prevenci a regeneraci páteře a velkých kloubů.

Spirální stabilizace je:

1. Protažení těla směrem vzhůru. Trakční sílu vytvářejí šikmé svaly břišní a příčný sval brišní, které jsou aktivovány pohybem paže a lopatky vzad a dolů.

2. Intenzivní posílení šikmých svalů břišních, aktivovaných pohybem paže a lopatky v osovém postavení těla. Toto je přirozená aktivace břišních svalů. Břišní stěna se pohybuje dovnitř, obvod pasu se zmenšuje.

3. Vysoce efektivní aktivní strečink. Aktivní spirála stabilizuje střed těla, zároveň však dává mnohem větší pohyblivost končetinám. Nový efekt spočívá v tom, že protahované svaly nejprve utlumíme v reciproční inhibici a teprve potom je protáhneme.

4. Rychlý nástup kontrakce stabilizačních svalových spirál ve vratkých pozicích. Rychlá stabilizace ve sportu je účinnou prevencí přetížení páteře a zároveň cestou k lepší pohyblivosti.

5. Kondiční trénink a regenerace sportovců

6. Možnost jak posílit břišní svaly tam, kde jiný způsob posilování je nemožný (kontraindikován). Např. je důvodem kontraindikace cvičení vleže diastáza přimých břišních svalů. Tato nevzniká při spirální stabilizaci pohybu.

7. Možnost léčit nemoci páteře, u kterých dosavadní léčba selhala.

8. Stabilní chůze.

 SM-Systém vytváří komplexní systém péče o pohybový aparát člověka. Cvičební programy lze připravit pro poruchy bederní páteře (např. lumbago, výhřez meziobratlové ploténky, úzký páteřní kanál), hrudní páteře (skolióza, bolesti a deformity hrudníku), krční páteře (cervikobrachiální syndrom, bolesti hlavy, závratě), ramenní kloub (bolesti, omezení pohybu aj.), kyčelní a kolenní kloub (artróza, příprava na endoprotézu), nohy (plochá noha, hallux valgus, podvrtnutí hlezenního kloubu). Cvičení zároveň významně zlepšuje funkci vnitřních orgánů  (kardiovaskulární, pulmonální, gastrointestinální a urogenitální systém).

Cvičení provádí mechanickou masáž útrob, zlepšuje prokrvení a tak orgány lépe vyživuje a dává možnost průniku imunokompetentním látkám a také lékům. Též zvýšená tělesná teplota zvyšuje činnost imunitního systému. Srdci a plicím dává potřebný prostor pro činnost  zvyšováním elasticity hrudníku.

 Cvičení se sestává z individuálních návštěv v délce každá cca 30 minut, tak aby se klient naučil správně provádět jednotlivé cviky a byl je schopen cvičit bezchybně i doma. Cvičení je doplněno v případě potřeby o anatomickou masáž a manuální terapii.

Účelem tohoto cvičení je cvičit pravidelně sami doma a naučit se pohyby aplikovat do každodenního aktivního života.

 

 

 
TOPlist